فروش دامنه

فروش دامنه

فروش دامنه

بعد از خریداری هاست باید یک دامنه برای اتصال به هاست خریداری نمایید.
لازم به ذکر است تمامی دامنه ها به نام مشتری ثبت شده و کنترل پنل دامنه دست مشتری خواهد بود

فروش دامنه

فروش دامنه

 نظرات کاربران

نماد اعتماد الکترونیکی ساماندهی درگاه به پرداخت درگاه پارسیان