با سلام و احترام

 

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است

 

یلدا برتمامی ایرانیان مخصوصا کاربران پارس وب سرور مبارک.