ارور 504 Gateway timeout

بررسی ارور 504 و روش های برطرف کردن آن

ارور 504 یا همان Gateway timeout یکی از ارورهای سمت سرور است. عمده دلیل وقوع این ارور مربوط به عدم ارتباط میان یک پراکسی سرور با سرور اصلی سایت می