تغییر پورت پیشفرض ریموت دسکتاپ

آموزش تغییر پورت ریموت دسکتاپ در ویندوز سرور

استفاده از پروتکل RDP یک روش متداول برای دسترسی ریموت به سرورهای ویندوزی می باشد. پورت پیشفرضی که مورد استفاده قرار می گیرد 3389 می باشد. ممکن است برای افزایش