دسترسی ترمینال

معرفی ترمینال سرویس های دولوپری

در هاست های دولوپری ارائه شده در شرکت پارس وب سرور دسترسی به ترمینال برای کاربران مهیا می باشد. این قابلیت در هاست های لاراول، نود جی اس و پایتون