روش برطرف کردن ارور 535

بررسی ارور 535 Authentication failed

گاهی اوقات ایمیل سرورها ممکن است ایمیل ها را با برخی خطاها مانند SMTP Error (535) Authentication failed رد کنند. این ارور که به معنای احراز هویت ناموفق است به