آموزش نصب دایرکت ادمین directadmin

آموزش نصب دایرکت ادمین directadmin
29 - فروردین - 1397

همانطور که میدانید دایرکت ادمین یکی از قوی ترین کنترل پنل ها برای هاست می باشد با نصب دایرکت ادمین در سرور می توانید به راحتی سرور را برای میزبانی وب سایت آماده کنید.

دایرکت ادمین بر روی سرور های ایران نیز قابل نصب بوده و همچنین برای نصب و فعال سازی آن نیاز به خرید لایسنس دایرکت ادمین دارید که می توانید از پارس وب سرور این لایسنس را تهیه کنید.

 

  1. مرحله اول نصب نرم افزار های مورد نیاز این کنترل پنل بر روی سرور که دستور مورد نیاز را در زیر قرار دادیم، بر اساس سیستم عامل سرور خودتان می توانید دستورات مورد نیاز را در SSH وارد کنید.

 

– برای Rehat/Fedora/CentOS:


yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

– برای CentOS 7:


yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

– برای Debian 6:


apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev patch

– برای Debian 7:


apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev patch libjemalloc-dev

– برای Debian 8:


apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota libsystemd-daemon0 patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev

– برای Debian 9:


apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1 bsd-mailx

– برای FreeBSD:


pkg_add -r gmake perl wget bison flex gd cyrus-sasl2 cmake python autoconf libtool libarchive mailx

– برای FreeBSD 10:


pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mailx

– برای FreeBSD 11:


pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mailx webalizer

بعد از اینکه نرم افزار های پیش نیاز دایرکت ادمین نصب شد می توانیم نصب دایرکت ادمین را آعاز کنیم.

 

2. مرحله دوم شروع نصب دایرکت ادمین.

 

– با دستور زیر فایل نصاب دایرکت ادمین را روی سرور دانلود میکنیم


wget http://www.directadmin.com/setup.sh

– پرمیشن یا دسترسی فایل دانلود شده را به صورت زیر تغییر میدهیم


chmod 755 setup.sh

– سپس فایل نصاب را اجرا میکنیم


./setup.sh

 

بعد از انجام موارد بالا نصب دایرکت ادمین آغاز خواهد شد که در هنگام نصب سوالاتی را از شما خواهد پرسید که خیلی پیچیده نخواهد بود، اگر نصب کامل نشد و با خطایی مواجه شدید در بیشتر موارد مربوط به لایسنس دایرکت ادمین شما می باشد که احتمالا نوع سیستم عامل و معماری آن روی لایسنس درست تنظیم نشده است که می توانید از صحت آن اطمینان حاصل کرده و مجدد اقدام به نصب دایرکت ادمین کنید.

 

منبع: directadmin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های این نوشته