آموزش ثبت نام در کلاودفلیر

آموزش ثبت سایت در CloudFlare

CloudFlare یک سیستم جهانی است که خدمات CDN ارائه می کند و همچنین با تغییر DNS، پیدا کردن آی پی اصلی سایت را سخت تر کرده و باعث بالاتر رفتن