انتقال دامنه

نحوه انتقال دامنه به پارس وب سرور

انتقال دامنه به پارس وب سرور با توجه به پسوندی که دارد ممکن است به صورت آنی باشد یا به چند روز زمان نیاز داشته باشد. دامنه های بین المللی

پنل جدید دامنه های بین المللی

این خبر تا قبل 2018 اعتبار دارد و بعد آن معتبر نیست سلام با توجه به تحریم دایرکتی و انتقال دامنه های بین المللی به شرکت دیگر پنل جدید دامنه

اطلاعیه: دامنه های ملی ثبت شده روی شناسه پارس وب سرور

سلام کاربران گرامی آن دسته از کاربرانی که دامنه ملی را روی شناسه پارس وب سرور ثبت کرده اند اخبار زیر را مشاهده نمایند ان دسته از دامنه هایی که