تحریم ایران

تحریم دامنه های بین المللی توسط شرکت رسلو

با سلام و احترام   متاسفانه مرکز ثبت دامنه رسلو دامنه های ایرانیان را تحریم کرده و از ادامه ارائه سرویس به ایرانیان خودداری می نماید. با توجه به این امر هم