تغییر پیشوند جدول

تغییر پیشوند جداول دیتابیس

به صورت پیشفرض پیشوند جداول سایت های وردپرسی wp می باشد . با تغییر پیشوند پیشفرض ، سایت خود را در برابر حملات sql injection تا حدی ایمن کنید و