دامنه یا دامین

اطلاعیه: دامنه های ملی ثبت شده روی شناسه پارس وب سرور

سلام کاربران گرامی آن دسته از کاربرانی که دامنه ملی را روی شناسه پارس وب سرور ثبت کرده اند اخبار زیر را مشاهده نمایند ان دسته از دامنه هایی که