امروز ۲۶ - اردیبهشت - ۰۰

ریستور دیتابیس

ریستور دیتابیس با استفاده از phpMyAdmin

دیتابیس شاید مهم ترین بخش یک سایت باشد چرا که تمامی اطلاعات کاربران در آن ذخیره می شود و از دست رفتن آن آسیب بزرگی به اعتبار شما میزند و

ریستور بکاپ های قبلی در سی پنل با Jetbackup

اگر قصد بروزرسانی سایت را دارید یا اینکه میخواهید افزونه جدیدی نصب کنید شاید نگران این شده باشید که بعد از اعمال تغییرات سایت بهم بریزد و بالا نیاید !