امروز ۲۶ - اردیبهشت - ۰۰

محدودیت اجرای wp-cron.php

کاهش مصرف منابع سایت با محدود کردن اجرای wp-cron.php

وردپرس به عنوان محبوب ترین سیستم مدیریت محتوای دنیا شناخته می شود تقریبا استفاده از این سیستم به دانش برنامه نویسی نیاز ندارد و هر کاربری در دنیا به راحتی