امروز ۲۶ - اردیبهشت - ۰۰

کوکی

پاک کردن کوکی و کش

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که تغییری در سایت خود انجام میدهید اما نتیجه ای که در مرورگر میبینید مطابق انتظار شما نباشد ؛ یا ممکن است سایت

کوکی و کش به زبان ساده

شاید با این موضوع برخورد کرده اید که هنگام بازدید از یک سایت از شما پرسیده میشود که آیا اجازه استفاده از کوکی را میدهید ؟ یا اینکه کش مرورگر