Deceptive site ahead

هشدار Deceptive site ahead

هنگامی که سایت شما از نظر امنیتی مورد تایید گوگل نباشد ، به عنوان مثال هک شده باشد یا ویروسی شده باشد ، گوگل هشدار Deceptive site ahead را به