امروز ۲۶ - اردیبهشت - ۰۰

jetbackup

ریستور بکاپ های قبلی در سی پنل با Jetbackup

اگر قصد بروزرسانی سایت را دارید یا اینکه میخواهید افزونه جدیدی نصب کنید شاید نگران این شده باشید که بعد از اعمال تغییرات سایت بهم بریزد و بالا نیاید !