خرید دامنه

خرید دامنه

خرید دامنه

بعد از خریداری هاست باید یک دامنه برای اتصال به هاست خریداری نمایید.
لازم به ذکر است تمامی دامنه ها به نام مشتری ثبت شده و کنترل پنل دامنه دست مشتری خواهد بود

خرید دامنه

خرید دامنه

 نظرات کاربران

نماد اعتماد الکترونیکی ساماندهی درگاه به پرداخت درگاه پارسیان